MY SMILE

Wilujeng Sumping ...

More About Me...

Who am I ?

Hi there, I am originally from Sundanesse Indonesia. Mugia ieu Blog sing janten mangpaat, sasieureun sabeunyeureun, kanggo urang sadaya, utamina sing saha bae anu micinta Blog. Welcome to my life !

Pesan Abi » » Keluhuran BUDI PEKERTI akan tampak pada UCAPAN dan TINDAKAN.

Boy Confronts Police

Boy Confronts Police


Let's Fight Me Police !

Hahahaha..With his small body he not scared to anyone not except with a ploce team. But what the real problem is so police must be come? The boy have make any inconvience at public so one of them report him at police.. :)

0 komentar:

Posting Komentar 
doni yuda
Kuningan, west java, 45551
ID
Work: 9110768
kuningan_taekwondo@yahoo.com
Visit MyBlogLog and get a signature like this!