MY SMILE

Wilujeng Sumping ...

More About Me...

Who am I ?

Hi there, I am originally from Sundanesse Indonesia. Mugia ieu Blog sing janten mangpaat, sasieureun sabeunyeureun, kanggo urang sadaya, utamina sing saha bae anu micinta Blog. Welcome to my life !

Pesan Abi » » Keluhuran BUDI PEKERTI akan tampak pada UCAPAN dan TINDAKAN.

The X-Rider electric

X-Rider Electric Motorcycle From Xtreme Green First to Receive EPA Certification

The X-Rider electric motorcycle from Xtreme Green Products in Nevada received certification for highway use from the EPA. They were told by the EPA that they are the first electric motorcycle (”Highway Motorcycle - Battery Electric”) to receive this certification in the U.S. …

0 komentar:

Posting Komentar 
doni yuda
Kuningan, west java, 45551
ID
Work: 9110768
kuningan_taekwondo@yahoo.com
Visit MyBlogLog and get a signature like this!